Program Microsoft lnnovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018

Zaloguj

Program Microsoft lnnovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018

Wtorek , 30 maja  2017 

W Microsoft wierzymy, że największy wpływ na rozwój edukacji i uczniów mają zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły. W związku z tym, serdecznie zapraszamy szkoły oraz nauczycieli z Państwa miasta do udziału w programie Microsoft lnnovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018.

 

Program MIE Expert to wyjątkowy program, w którym uczestniczą nauczyciele z całego świata z pasją do nowych technologii w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasją z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie.

 

MIE Experts pomagają w kształtowaniu przyszłości - współpracują z Microsoft, szkołami i władzami lokalnymi wprowadzając innowacje do edukacji, promują dostępne technologie w nauczaniu, dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii w edukacji. MIE Expert'ami są nauczyciele różnych przedmiotów, reprezentujący szkoły z każdego szczebla edukacji.

 

Korzyści dla regionu z udziału nauczycieli w programie MIEE:

-    Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIEE, stają się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod w obszarze komunikacji i współpracy w szkole, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w dzisiejszym świecie.

-    Sposób działania tych modelowych szkół jest później skalowalny na cały region, co pozwala sprostać aktualnym wymaganiom i oczekiwaniom wobec nowoczesnej edukacji oraz podążać za światowymi trendami.

 

Korzyści dla szkoły z udziału nauczycieli w programie MIEE:

-    Rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej w szkole - zaangażowany nauczyciel inspiruje i dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

-    Unowocześnienie szkoły poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystywane są w innych innowacyjnych szkołach w Polsce i na świecie.

-    Zwiększona aktywność i atrakcyjność szkoły dla nauczycieli oraz uczniów, a także wyróżnienie się i prestiż na tle szkół w regionie.

 

Korzyści dla nauczyciela z udziału w programie MIEE:

-    Rozwój kompetencji oraz kariery zawodowej, a także zwiększona widoczność w środowisku edukacyjnym.

-    Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze światowej klasy edukatorami i specjalistami.

-    Inspirowanie oraz zwiększanie potencjału i kompetencji innych nauczycieli w lokalnej społeczności (szkole i regionie), przeprowadzając rozmowy, szkolenia, wykłady lub zapraszając ich na portal Microsoft Educator Community.

-    Możliwość udziału w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, webinariach, na temat rozwiązań Microsoft dla szkół i nauczycieli, a także szansa udziału w międzynarodowej konferencji Microsoft Global Educator Exchange E2 (w marcu 2017r. odbyła się w Toronto w Kanadzie i wzięło w niej udział 3 nauczycieli z Polski).

    Możliwość używania oficjalnego tytułu Microsoft lnnovative Educator Expert.

 

Aplikacje do programu trwają do 15 lipca 2017r. Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://aka.ms/ProgramMIEE.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt do Agaty Kapicy - Manager Programu Microsoft dla Edukacji, agata.kapica@microsoft.com.

 

 

KONTAKT

Microsoft Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 195A

02-222 Warszawa

Polska

tel. (+48-22) 594 10 00

Fax (+48-22) 594 10 02

http://www.microsoft.com/poland/  

 

 

 

 

 

Źródło: Microsoft Polska