Program ekologiczny „Listy dla Ziemi”

Zaloguj

Program ekologiczny „Listy dla Ziemi”

Wtorek , 26 listopada  2013 

 

Tarnów, dn. 25.11.2013 r.

IU-UO.605.20.2013

 

 

 

 

Placówki oświatowe

 

 

 

            W związku z prowadzonym przez fundację ekologiczną ARKA bezpłatnym programem ekologicznym „Listy dla Ziemi”, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa zwraca się z prośbą o podanie informacji czy Państwa placówka oświatowa jest zainteresowana przystąpieniem do ww. programu. Podstawowy temat „Listów dla Ziemi 2014” dotyczyć będzie palenia odpadów w piecach domowych oraz niskiej emisji.

            Tematyka przyszłorocznej akcji jest niezwykle istotna dla naszego regiony, gdyż każdego roku wraz z rozpoczynającym się okresem grzewczym powietrze w Tarnowie ulega pogorszeniu, wykazując znaczne zanieczyszczenie, głównie pyłem, będącym bardzo groźnym zanieczyszczeniem, składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, które może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Zanieczyszczenia te związane są głównie z nielegalnym spalaniem odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz z opalaniem mieszkań i domów paliwami stałymi, tj. węglem i drewnem.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery są także zanieczyszczenia liniowe –  głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emitowanie tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów. W przypadku zanieczyszczeń związanych z motoryzacją, bardzo ważne jest promowanie korzystania z komunikacji miejskiej w zastępstwie samochodów. Działania proekologiczne uświadamiające negatywne skutki codziennego używania samochodów w mieście przyczynią się nie tylko do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, ale także do obniżenia poziomu hałasu .

            Podczas pisania „Listów dla Ziemi” dzieci będą mogły przekonywać dorosłych do proekologicznych zachowań.

            Zainteresowane przyłączeniem się do Programu placówki oświatowe prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Środowiska, tel. 14 68 82 872 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: ewa.iwaniec@umt.tarnow.pl do dnia 13 grudnia br. informacji o chęci wzięcia udziału w akcji oraz liczbie uczestników z Państwa placówki. Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.listydlaziemi.pl.