Patologie występujące na rynku podręczników szkolnych

Zaloguj

Patologie występujące na rynku podręczników szkolnych

Środa , 28 czerwca  2017 

Tarnów, dnia 28 czerwca 2017 r.

Znak: WED.3032.12.11.2017

 

 

  

Dyrektorzy

Publicznych i Niepublicznych

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mając na uwadze pismo z Kancelarii Adamczyk i Spółka Adwokaci i Radcy Prawni, działającej w imieniu Wydawnictwa Pedagogicznego Operon sp. z o.o. w Gdyni uprzejmie informuję, że wydawcy edukacyjni monitorują patologie występujące na rynku podręczników szkolnych spowodowane korupcyjnymi działaniami niektórych koncernów edukacyjnych, dotyczące oferowania korzyści majątkowych w zamian za wybór pakietów podręczników i materiałów takiego wydawcy.

Patologia przybiera dwie zabronione prawem formy, jawne łamanie art. 22d ustawy o systemie oświaty poprzez oferowanie szkołom korzyści w zamian za wybór pakietu podręczników lub nawet ma charakter twardej korupcji określonej przez art. 228 i 229 kk.

Przejawem pierwszej z wymienionych patologii są oferty koncernów wydawniczych, w których w zamian za wybór pakietu podręczników oferuje się szkołom między innymi atrakcyjne rabaty na wyposażenie pracowni czy bezpłatne oprogramowanie dla szkół.

Jako korupcję należy uznać wizyty w szkołach przedstawicieli handlowych koncernów wydawniczych, podczas których oferują oni w sposób pośredni lub bezpośredni dyrektorom korzyści majątkowe lub osobiste, w tym sprzęt elektroniczny w zamian za wybór ich pakietu podręczników. Informacje o takim procederze mającym cechy korupcji docierają do wydawców od kilku lat i są już przedmiotem zainteresowania organów ścigania, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zwracam uwagę, że oferowanie korzyści w zamian za wybór pakietu podręczników nie dotyczy już pieniędzy rodziców uczniów. Proceder ten dotyczy obecnie pieniędzy publicznych przekazywanych szkołom w ramach dotacji celowej.

Na instytucjach państwowych i samorządowych spoczywa prawny obowiązek informowania organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Dlatego uprzejmie proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami w celu wyeliminowania tej patologii. Na stronie: http://antykorupcja.gov.pl/download/4/14332/2015.pdf dostępny jest podręcznik dotyczący zwalczania korupcji przygotowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne specjalnie dla urzędników. Podręcznik ten może posłużyć do wyjaśnienia Państwu zagrożeń związanych z opisywanym procederem.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Bogumiła Porębska

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Adresat

2.   a/a

 

 

 

 

Źródło: Kancelaria Adamczyk i Spółka Adwokaci i Radcy Prawni, WED UMT