Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji – konferencja prasowa MEN

Zaloguj

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji – konferencja prasowa MEN

Poniedziałek , 01 czerwca  2020 

1 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca br. rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Od 1 czerwca br. możliwe jest organizowanie:

 - konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów;

 - zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia;

 - zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum;

 - praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

 

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca br. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

 

Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.  

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek - Informacja MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek.

 

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

 

 

Źródło: MEN