Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Zaloguj

Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Środa , 12 listopada  2014 

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza szkoły podstawowe z całej Polski do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”.

 

Proponujemy Państwu zorganizowanie bezpłatnego spotkania z uczniami klas 2-3 , w ramach którego w przystępny i ciekawy sposób dzieci dowiedzą się jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z dostępnych w Internecie treści. Otrzymają również atrakcyjne materiały dydaktyczne. Zajęcia będą miały formę prezentacji multimedialnych uzupełnionych zabawami, quizami i konkursami. Każde spotkanie będzie trwało około 2 godziny lekcyjne, w jednej szkole możemy zaprosić na spotkanie 60 dzieci. Zajęcia mogą odbyć się w ustalonym wspólnie terminie w listopadzie 2014 r.

 

Jednocześnie będziemy zachęcać rodziców i nauczycieli do zaangażowania w kampanię w ramach powstającej na potrzeby projektu platformy cyfrowej- będą oni mieli możliwość zdobywania książek do szkolnej biblioteki. O szczegółach tej akcji będziemy informować w trakcie trwania projektu.

 

Projekt „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Celem projektu jest również wsparcie otoczenia dziecka w Polsce - rodziców i nauczycieli poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z Internetu i propagowanie istniejących rozwiązań technicznych w tym zakresie.

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.ambasadorzy.kulturaonline.pl.

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

 

Ambasador Bezpiecznego Internetu

 

CZAS LEKCJI : 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 minut

 

CELE LEKCJI:

 

Cele ogólne:

- uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym,

- wskazanie sposobów bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu,

- unikanie zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi,

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wymienia rodzaje zagrożeń w Internecie,

- wyjaśnia rodzaje niebezpiecznych zachowań w Internecie i zagrożeń z tym związanych,

- wymienia sposoby bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych

- stosuje zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu;

- uzasadnia, dlaczego nie wolno podawać swoich danych osobowych i innych informacji o sobie w Internecie;

- posługuje się nickiem /pseudonimem /

- wymienia reguły Netykiety podczas korzystania z Internetu,

- stworzy zasady bezpieczeństwa w Internecie,

- wypowiada swoje zdanie i dyskutuje na tematy poruszone na zajęciach,

- współpracuje z grupą podczas wykonywanych zadań, ma okazję czynnie zaangażować się we wspólną pracę.

 

METODY NAUCZANIA:

- pogadanka,

- „burza mózgów”,

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda projektowa,

- zespołowe rozwiązywanie problemów.

 

FORMY ORGANIZACYJNE:

- praca z całą klasą,

- indywidualna,

- praca w grupach.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- tablica, kreda,

- projektor multimedialny,

- papier, flamastry, kredki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

KONTAKT:

Alicja Bar- koordynator projektu

e-mail: alicja.bar@kulturaonline.pl

tel.: 693 372 777

Biuro projektu:

Fundacja dla Kultury.pl

ul. Sudecka 74/26

53-129 Wrocław

tel./fax 071 792 80 29

tel. 71 757 21 26