Konferencja naukowa „WARTOŚCI W ŻYCIU SZKOŁY I PRACY NAUCZYCIELA”

Zaloguj

Konferencja naukowa „WARTOŚCI W ŻYCIU SZKOŁY I PRACY NAUCZYCIELA”

Środa , 17 maja  2017 

Zapraszamy gorąco do udziału w konferencji naukowej „WARTOŚCI W ŻYCIU SZKOŁY I PRACY NAUCZYCIELA” organizowanej przez: Urząd Miasta Tarnowa, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Tarnowską Szkołę Wyższą, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości zajmuje ważne miejsce w pracy szkół, instytucji edukacyjnych, uczelni, stowarzyszeń. Jest to szczególnie istotne w r. szk. 2016/2017 - jeden z najważniejszych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Kształtowanie postaw i przekazywanie uczniom wzorców postępowania warunkowane jest obraniem przez szkołę i nauczycieli odpowiedniego systemu wychowania do wartości – podkreśla Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty (pismo kierowane do organizatorów konferencji).

 

Patronat honorowy konferencji: Ks. Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski, Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty, Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa.

 

Termin realizacji: 29 maja 2017 r. godz. 10.00 -14.00.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, pok. nr 0-28. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny w Informatorze MCDN lub na stronie internetowej www.tarnow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 24 maja 2017 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl lub pocztą (faxem) na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30, tel. 14 688 88 10; tel. kom. 513 042 389; fax: 14 688 88 11.

 

Miejsce realizacji: Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10.

 

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, wykładowcy, studenci kierunków pedagogicznych uczelni tarnowskich, słuchacze studiów podyplomowych, wszyscy zainteresowani tematem.

 

Konferencja jest bezpłatna. Liczba zgłoszeń ograniczona. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Zaproszenie i program konferencji

Karta zgłoszenia

  

 

 

 

Źródło: MCDN ODN w Tarnowie