Konferencja naukowa – WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH I KU WARTOŚCIOM SPOŁECZNYM CZYNNIKIEM BUDOWANIA SZKOŁY JAKO WSPÓLNOTY WYCHOWUJĄCEJ I KSZTAŁCĄCEJ DLA NIEPODLEGŁEJ

Zaloguj

Konferencja naukowa – WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH I KU WARTOŚCIOM SPOŁECZNYM CZYNNIKIEM BUDOWANIA SZKOŁY JAKO WSPÓLNOTY WYCHOWUJĄCEJ I KSZTAŁCĄCEJ DLA NIEPODLEGŁEJ

Poniedziałek , 07 maja  2018 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH I KU WARTOŚCIOM SPOŁECZNYM CZYNNIKIEM BUDOWANIA SZKOŁY JAKO WSPÓLNOTY WYCHOWUJĄCEJ I KSZTAŁCĄCEJ DLA NIEPODLEGŁEJ”, która odbędzie się 25 maja 2018 r. w Sali Lustrzanej, ul. Wałowa 10 w Tarnowie, w godz. 10.00-13.30. Adresatami konferencji są: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, wykładowcy, studenci kierunków pedagogicznych uczelni wyższych, słuchacze studiów podyplomowych.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, pok. nr 0-28. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy do dnia 18 maja 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną (e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl) lub pocztą (faxem) na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30, tel. 14 688 88 10 wew. 118; tel. kom. 513 042 389; fax: 14 688 88 11.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.tarnow.mcdn.edu.pl/adres_strony2017_10_24_31.

 

 

Zaproszenie i program

Karta zgłoszenia

 

  

 

 

 

Źródło: MCDN ODN Tarnów