Konferencja dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego – Tarnów (29 października 2018 r.)

Zaloguj

Konferencja dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego – Tarnów (29 października 2018 r.)

Środa , 24 października  2018 

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów gminnych i organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego, a także pedagogów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10, w godz. 10.00-15.25.

 

Spotkanie poświęcone będzie tematyce związanej z realizowaniem w gminie skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Konferencja poruszy także zagadnienia związane z realizacją rekomendowanych programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz możliwością dofinansowania projektów z funduszy europejskich w obszarze zdrowia.

 

 

Program konferencji

 

  

 

 

Źródło: WZP UMT